רשימת דוחות כספיים

לוגו אפי נכסים

רשימת דו״חות כספיים

דף הבית >> קשרי משקיעים >> דוחות כספיים

דוחות כספיים שנת 2023
רבעון 1 - דוח רבעון
דו״ח רבעוני מונגש
רבעון 1 - הערכות שווי
דו״ח הערכת שווי
דוחות כספיים שנת 2022
דוחות כספיים שנת 2021