Airport City Belgrade

​בלגרד, סרביה. 
פארק המשרדים המצליח ביותר בבלגרד.
הפארק מורכב מ 12 מבני משרדים בשטח (להשכרה) של כ- 95,000 מ"ר.

כיום בבניה בניין משרדים נוסף בשטח של כ-18,000 מ"ר, הבניה צפויה להסתיים בתחילת שנת 2022 

לחברה זכויות בנייה להקמת בניינים נוספים בפארק. לאתר הפרויקט

מפת גוגל

צור קשר פרויקט

AFI Tech Park

AFI Tech Park  

AFI Park

  AFI Park