AFI Vokovice

​​פראג, צ'כיה.
הפרויקט מורכב משני מבני משרדים בשטח (להשכרה) של כ- 17,000 מ"ר.

הפרויקט ממוקם במיקום ייחודי בכניסה לעיר מכיוון שדה התעופה.

מפת גוגל

צור קשר פרויקט

Business Park Varna

Business Park Varna  

AFI Tech Park

AFI Tech Park