Osiedle Europejskie

קראקוב, פולין. פרויקט בבנייה 
פרויקט משולב של מגורים ומסחר. 
עד כה בנתה החברה ומסרה ללקוחותיה מעל 1,800 יחידות בפרויקט והיא מצויה בעיצומו של הקמת שלב נוסף ובו 118 יחידות. 

לחברה עתודת קרקע לבניית יחידות נוספות לדיור להשכרה בפרויקט. לאתר הפרויקט

מפת גוגל

צור קשר פרויקט

Tulipa Trebesin

Tulipa Trebesin  

Osiedle Europejskie

Osiedle Europejskie