Tulipa Trebesin

פראג, צ'כיה. פרויקט בבנייה
פרויקט משולב של מגורים, משרדים ומסחר. 
שלושת השלבים הראשונים של הפרויקט הסתיימו. 

בנייתו של השלב רביעי בפרויקט הכולל 180 יחידות דיור צפויה להסתיים בסוף שנת 2020 .לאתר הפרויקט

מפת גוגל

צור קשר פרויקט

Zlota 83

Zlota 83  

Lagera Tulip

Lagera Tulip